δείκνυμι

δείκνυμι (also [full] δεικνύω Hes.Op.451, Men.562; [dialect] Ion. [full] δέκνυμι GDI 5653b14 (ἀπο-, Chios), 5493b25 (ἀπο-, Milet.), freq. in Hdt.; Cret. [full] δίκνυμι ([etym.] προ-) GDI5112); [ per.] 3sg.
A

δείκνυ Hes.Op.526

; imper. δείκνυε ib.502, Pl.Phdr.228e, [ per.] 3sg.

δεικνύτω S.OC1532

: [tense] impf.[ per.] 3pl.

ἐδείκνυσαν X.An.4.5.33

, D.18.213, also

-υον Hdt.4.150

, Antipho 5.76, etc.; [ per.] 3sg.

δείκνυεν Pi.P.4.220

: [tense] fut.

δείξω Od.12.25

, etc., [dialect] Ion.

δέξω Hdt.4.179

, al.: [tense] aor. 1 ἔδειξα, [dialect] Ep.

δεῖξα Od.3.174

, etc., [dialect] Ion.

ἔδεξα Hdt.2.30

, al.: [tense] pf.

δέδειχα Alex.268

, ([etym.] ἐπι-) D.26.16, ([etym.] ἀνα-) Plb.4.48.3:—[voice] Med., with [tense] pf. [voice] Pass., for [dialect] Ep. forms δεικνύμενος, δείδεκτο, δειδέχαται, δειδέχατο, v. δειδίσκομαι:—[voice] Pass., [tense] fut.

δειχθήσομαι Isoc.5.1

, 12.4;

δεδείξομαι Plu.2.416d

, A.D.Synt.23.26, al.: [tense] aor.

ἐδείχθην E.Supp.1209

, etc., [dialect] Ion. ἐδέχθην ([etym.] ἀπ-) Hdt.1 Prooem.: [tense] pf.

δέδειγμαι S.Fr.432

, [dialect] Ion.

δέδεκται Hp.de Arte10

:—bring to light, show forth,

[θεὸς] ἡμῖν δεῖξε [τέρας] Od.3.178

;

δεικνὺς σῆμα βροτοῖσιν Il.13.244

;

ἄγος δ. S.OT 1427

; τὸν κτανόντα ib.278;

ἵν' ἐλαίας . . ἔδειξε κλάδον Ἀθάνα E.Tr. 802

; of artists, portray, represent, Luc.Im.5; cause,

δυσθέατα πήματα ἐδείξατ' A.Th.982

codd.; render so and so,

τυφλοὺς τοὺς ἐμβλέποντας δεικνύει Men.83

;

τινὰ ὑπὸ τῶν τραυμάτων δείξας νεκρόν D.S.34.2.21

:—[voice] Med., δείκνυμαι set before one,

ἄεθλα Il.23.701

.
2 show, point out,

δ. Ἀλέξανδρον Μενελάῳ Il.3.452

; δέσμιον . . ἔδειξ' Ἀχαιοῖς (sc. αὐτόν) S.Ph.609, cf. 492,630; αὐτὸ δ. experiment will show, Cratin.177, cf. Pl.Tht.200e, Hp.Ma.288b; δείξει δὴ τάχα alone, time will show, Ar.Ra.1261; δ. εἴς τινα point towards, Hdt.4.150:—[voice] Med.,

δείξατο δ' εἰς Κρονίωνα h.Merc.367

.
3 show, make known, esp. by words, explain,

ὁδόν Od.12.25

, etc.;

ἀντολὰς ἐγὼ ἄστρων ἔδειξα A.Pr.458

, cf. 482.
4 show, prove, with part.,

ποῦ γὰρ ὢν δείξω φίλος; E.Or.802

;

ἔδειξαν ἕτοιμοι ὄντες Th.4.73

, cf. 5.72;

δεικνύω ἐσπουδακώς Men.562

;

δείξω αὐτὸν πολλῶν θανάτων ὄντ' ἄξιον D.21.21

; εἰ . . δειχθήσεται τοῦτο πεποιηκώς ib.160;

ἱκανώτατα δέδεικται ψυχὴ τῶν πάντων πρεσβυτάτη Pl.Lg.896b

: folld. by a relat. clause with ὡς . ., ὅτι . ., εἰ . .,etc., A.Th.176, Th.1.76, 143, etc.;

πᾶσα ἀπόδειξίς τι κατά τινος δείκνυσι Arist.AP0.90b34

: ὅπερ ἔδει δεῖξαι, = Q.E.D., Euc.1.4,al.: abs., δέδεικται it is clear or proven, Pl.Phd.66d, etc.;

δεδείξεται A.D.

l.c.
5 of accusers, inform against,

τινά Ar.Eq.278

(Dobree ex Sch. ἐγὼ ἐνδείκνυμι).
6 display, exhibit,

ἀγλαΐαν Pi.P.6.46

; ἀρετήν, προθυμίαν, Th.1.37, 6.11.
7 offer, proffer,

καὶ τὰ πίστ' ἐδειξάτην A.Ag.651

. (Cf. Lat. dīco, Goth. gateihan 'announce', OHG. zeigōn 'show'.)

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • δείκνυμι — δείκνῡμι , δείκνυμι bring to light pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δείκνυμι — βλ. δείχνω …   Dictionary of Greek

 • δεικνύῃ — δείκνυμι bring to light pres subj mp 2nd sg δείκνυμι bring to light pres subj act 3rd sg δείκνυμι bring to light pres subj mp 2nd sg δείκνυμι bring to light pres ind mp 2nd sg δείκνυμι bring to light pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δείξετον — δείκνυμι bring to light aor subj act 3rd dual (epic) δείκνυμι bring to light aor subj act 2nd dual (epic) δείκνυμι bring to light fut ind act 3rd dual δείκνυμι bring to light fut ind act 2nd dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεδειγμένα — δείκνυμι bring to light perf part mp neut nom/voc/acc pl δεδειγμένᾱ , δείκνυμι bring to light perf part mp fem nom/voc/acc dual δεδειγμένᾱ , δείκνυμι bring to light perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεικνύετε — δείκνυμι bring to light pres imperat act 2nd pl δείκνυμι bring to light pres ind act 2nd pl δείκνυμι bring to light imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεικνύω — δείκνυμι bring to light pres subj act 1st sg δείκνυμι bring to light pres subj act 1st sg δείκνυμι bring to light pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεῖξον — δείκνυμι bring to light aor imperat act 2nd sg δείκνυμι bring to light fut part act masc voc sg δείκνυμι bring to light fut part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δείκνυσθε — δείκνυμι bring to light pres imperat mp 2nd pl δείκνυμι bring to light pres ind mp 2nd pl δείκνυμι bring to light imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δείκνυτε — δείκνυμι bring to light pres imperat act 2nd pl δείκνυμι bring to light pres ind act 2nd pl δείκνυμι bring to light imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δείξουσι — δείκνυμι bring to light aor subj act 3rd pl (epic) δείκνυμι bring to light fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) δείκνυμι bring to light fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.